Disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://vintentics.com/) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door
gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te
hebben aanvaard.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Vintentics streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Vintentics niet in voor de volledigheid, juistheid of
actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als
een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vintentics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade
die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen
vintentics en de gebruiker van de website ontstaan.

E-MAIL

Vintentics garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige
ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden
gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail
met Vintentics te corresponderen, accepteert u dit risico.

HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Vintentics heeft geen invloed op websites van derden
en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Vintentics aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle publicaties en uitingen van vintentics zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op
welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat vintentics daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.